SILK ROAD กานซู ป่าหินแม่น้ำเหลือง หุบเขาสายรุ้ง 8วัน7คืน

52,800บาท

ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส ชม กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้ง หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain ล่องแพหนังแกะป่าหินแม่น้ำเหลือง

รายละเอียดทัวร์จีน

ตุนหวง เจียอี้กวน จางเย่ หวู่เวย จางเย่ หลันโจว

ล่องแพหนังแกะป่าหินแม่น้ำเหลือง ขี่อูฐโอเอซิสหมิงซาซาน หุบเขาสายรุ้ง

กำหนดการเดินทาง          

9 – 16 พฤศจิกายน 2566

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
09-11-2023
52800
7800
52800
รับได้
09-11-2023
ผู้ใหญ่
52800
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
52800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง