ต๋ากู่ปิงชวน หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

43,800 บาท

ชมใบไม้เปลี่ยนสีในดินแดนเทพนิยาย 'อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว' นั่งกระเช้ากอนโดล่าชมธารน้ำแข็งแห่งธิเบตต๋ากู่ เที่ยวสระสวรรค์ในดินแดนมนุษย์ ต้นกำเนิดมังกรเหลืองหวงหลง

รายละเอียดทัวร์จีน

จิ่วจ้ายโกวสวรรค์บนดิน หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6 วัน

  • นั่งกระเช้าอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่  ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต
  • นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาสู่หวงหลง ยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี
  • อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดิน
  • บินสบายการบินไทย  ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปชั่นเพิ่ม
  • ช้อปปิ้ง ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ ถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิงตู

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13-18 ตุลาคม 2563
43,800
6,800
-
รับได้
20-25 ตุลาคม 2563
43,800
6,800
-
รับได้
27ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563
43,800
6,800
-
รับได้
3-8 พฤศจิกายน 2563
36,800
5,800
-
รับได้
10-15 พฤศจิกายน 2563
36,800
5,800
-
รับได้
13-18 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
43,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20-25 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
43,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
27ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
43,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
3-8 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10-15 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง