ต๋ากู่ปิงชวน หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

38,800 บาท

ชมใบไม้เปลี่ยนสีในดินแดนเทพนิยาย 'อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว' นั่งกระเช้ากอนโดล่าชมธารน้ำแข็งแห่งธิเบตต๋ากู่ เที่ยวสระสวรรค์ในดินแดนมนุษย์ ต้นกำเนิดมังกรเหลืองหวงหลง

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง