ทัวร์ซานเจียง หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าต้ง หลงเซิ่น เขาหลางซาน 6วัน5คืน

29,900 บาท

กุ้ยหลิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมสันหลังมังกรนาขั้นบันไดหลงจี๋ ซานเจียงหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวต้ง อุทยานเขาหลางซานระดับ 5A

รายละเอียดทัวร์จีน

ซานเจียง อำเภอปกครองตนเองชาวเผ่าต้ง

เขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ AAAAA ของจีน

กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม ”

ชมสันหลังมังกร  นาขั้นบันไดหลงจี๋ ที่สวยที่สุด

 

กำหนดเดินทาง        18-23 พฤษภาคม / 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562

                                 18 – 23 มิถุนายน / 11 – 16 กรกฎาคม 2562

                                 10 – 15 สิงหาคม /  17 – 22 กันยายน  2562

                                 9 – 14 ตุลาคม / 23 – 28 ตุลาคม 2562

                                 1 – 6 พฤศจิกายน / 19 – 24 พฤศจิกายน 2562

                                 4 – 10 ธันวาคม / 10 – 15 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง