ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว แม่น้ำหลีเจียง หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 7วัน 6คืน

33,800 บาท

กุ้ยหลิน “ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม” น้ำตกเต๋อเทียน “น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก”

รายละเอียดทัวร์จีน

กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม ”
หนานหนิง “ เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ”
น้ำตกเต๋อเทียน “ น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก ”
อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE โดยผู้กำกับก้องโลก จางอวี้โหมว

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง