ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว แม่น้ำหลีเจียง หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 8วัน 7คืน

39,900 บาท

น้ำตกเต๋อเทียน  “น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก” อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE  โดยผู้กำกับก้องโลก จางอวี้โหมว

รายละเอียดทัวร์จีน

กุ้ยหลิน “ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม”

หนานหนิง “เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง”

น้ำตกเต๋อเทียน  “น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก”

อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE  โดยผู้กำกับก้องโลก จางอวี้โหมว

 

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง