มรดกโลก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขา ภูเขาฟานจิ้นซาน 6 วัน

39,900บาท

ภูเขาฟานจิ้นซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมหมู่บ้านแม้วซีเจียง  ชม เมืองโบราณเจิ้นหยวน

รายละเอียดทัวร์จีน

มรดกโลก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขา

ภูเขาฟานจิ้นซาน 6 วัน

  • ชมหมู่บ้านแม้วซีเจียง 
  • ชม เมืองโบราณเจิ้นหยวน
  • เขาฟานจิ้นซาน  คือยอดเขาหลักของแนวเขาอู่หลิง武陵山脉 เป็นเขตอนุรักษ์ประเภทคนกับสิ่งมีชีวิตของยูเนสโก
  • “อนุสรณ์การประชุมจุนยี่”
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25-10-2023
39,900
6,800
39,900
รับได้
05-11-2023
39,900
6,800
39,900
รับได้
12-11-2023
39,900
6,800
39,900
รับได้
19-11-2023
39,900
6,800
39,900
รับได้
26-11-2023
39,900
6,800
39,900
รับได้
03-12-2023
39,900
6,800
39,900
รับได้
17-12-2023
39,900
6,800
39,900
รับได้
25-10-2023
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้
05-11-2023
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้
12-11-2023
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้
19-11-2023
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้
26-11-2023
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้
03-12-2023
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้
17-12-2023
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง