ทัวร์ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ผานโจว เหนียงเหนียงซาน 4วัน 3คืน

โปรดสอบถาม

ชมแปะก๊วยพันปี ภูเขาเหนียงเหนียงซาน แกรนด์แคนยอนแม่น้ำสิ่วเชอเหอ ขึ้นภูเขาหิมะเจี้ยวจือ

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง