ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ เมืองมรดกโลกลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

29,900 บาท

ภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอี้โหมว เมืองมรดกโลกลี่เจียง "แชงกรีล่า" ดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ พิเศษ ! พักโรงแรม 5 ดาว เดินทางสบายบินภายใน 1 เที่ยว

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง     ออกเดินทางทุกวันพุธ

7-11 , 21-25 พฤศจิกายน / 1-5 , 5-10 ธันวาคม 61/ 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

23-27 มกราคม / 20-24 กุมภาพันธ์  / 6-10 , 20-24 มีนาคม 2562

6-10 , 10-14 , 13-17 เมษายน 2562 ( วันสงกรานต์ 2562 )

18-22 พฤษภาคม / 5-9 , 19-23 มิถุนายน  / 13-17 , 27-31 กรกฎาคม 2562

10-14 สิงหาคม / 18-22 กันยายน 2562

 

 

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่
  • เมืองโบราณจงเตี้ยน และ เมืองโบราณซู่เหอ
  • ชม ทะเลสาบนาปาไห่ทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชมอุทยานน้ำหยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง