ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน เหนียงเหนียงซาน 4วัน3คืน

19,800 บาท

ท่องเที่ยว 2 มณฑลยูนนาน และมณฑลกุ้ยโจว ภูเขาเหนียงเหนียงซาน แกรนด์แคนยอนแม่น้ำสิ่วเชอเหอ ดินสีแดงตงชวนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ  ขึ้นภูเขาเจี้ยวจือซาน

รายละเอียดทัวร์จีน

ท่องเที่ยว 2 มณฑลยูนนาน และมณฑลกุ้ยโจว
ภูเขาเหนียงเหนียงซาน แกรนด์แคนยอนแม่น้ำสิ่วเชอเหอ
ดินสีแดงตงชวนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ  ขึ้นภูเขาเจี้ยวจือซาน
กำหนดการเดินทาง        26 – 29 กรกฎาคม / 9 – 12 สิงหาคม 2562

                                      5 – 8 กันยายน / 19-22 กันยายน 2562

                                      11 – 14 ตุลาคม / 23 – 26 ตุลาคม 2562

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง