ทัวร์คุนหมิง ผานโจว สุ่ยเฉิง ภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน5วัน3คืน

โปรดสอบถาม

ท่องเที่ยว 2 มณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจว ภูเขาเหนียงเหนียงซาน แป๊ะก๊วยพันปี แกรนด์แคนยอนแม่น้ำลิ่วเชอเหอ

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง              

 

อุทยานบึงแห่งชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน ระเบียงภาพที่ราบสูง ทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงาม ที่ประกอบด้วยเทือกเขาป่าไม้เขียวขจี แนวทิวเขาที่สลับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ยอดที่สูงพุ่งเสียดฟ้า นาขั้นบันได ผางาม และหมู่บ้านชาวเขา ฯลฯ ดุจดั่งงานแสดงแกลลอรี่บนที่ราบสูง

อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหลายร้อยพันปี ประกอบไปด้วยแกรนด์แคนยอน นํ้าตก สะพานธรรมชาติ หนองบึง พืชมอส พืชไม้พุ่ม ป่าชายเลน เป็นเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของจีน สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่ กว่า 30,000 ไร่

แกรนด์แคนยอนแม่น้ำลิ่วเชอเหอ ที่สวยวิจิตระการตาอย่างยิ่ง หน้าผาที่สูงถึง 1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหมื่นนับลูก และสะพานหลุมฟ้าธรรมชาติที่มหัศจรรย์

หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปีขึ้นไป และต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ 1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า “คุณทวด” เนื่องจากเป็นราชาแห่งต้นแปะก๊วยโบราณ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตา

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง