แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า มรดกโลกลี่เจียง 6วัน5คืน

34,800 บาท

"แชงกรีล่า" ดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ นั่งกระเช้าชม 2 ภูเขาหิมะ รวดเร็วทันใจกับการนั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรม 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการ โชว์จางอวี้โหมว
  • เที่ยวสุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่
    เมืองโบราณจงเตี้ยน
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
  • ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • พัก 5 ดาว
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง