แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า มรดกโลกลี่เจียง 6วัน5คืน

34,800 บาท

"แชงกรีล่า" ดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ นั่งกระเช้าชม 2 ภูเขาหิมะ รวดเร็วทันใจกับการนั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรม 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการ โชว์จางอวี้โหมว
  • เที่ยวสุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่
    เมืองโบราณจงเตี้ยน
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
  • ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • พัก 5 ดาว
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
31 ธันวาคม 2562 -5 มกราคม 2563
34,800
6,800
-
รับได้
08–13 กุมภาพันธ์ 2563
32,800
5,800
-
รับได้
21–26 มีนาคม 2563
32,800
5,800
-
รับได้
01–06 เมษายน 2563
32,800
5,800
-
รับได้
11 –16 เมษายน 2563
36,800
7,800
-
รับได้
14 – 19 เมษายน 2563
34,800
6,800
-
รับได้
06 – 11 พฤษภาคม 2563
32,800
5,800
-
รับได้
31 ธันวาคม 2562 -5 มกราคม 2563
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
08–13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ใหญ่
32,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
21–26 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
32,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01–06 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
32,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11 –16 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
14 – 19 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
06 – 11 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
32,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง