ทัวร์แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า มรดกโลกลี่เจียง 7วัน6คืน

38,800 บาท

ขึ้นกระเช้า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองมรดกโลกลี่เจียง พิเศษ ! พักโรงแรม 5 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณจงเตี้ยน
  • ชม ภูเขาหิมะสือข่า ( หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ) ลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้าดาว  อาหาร VIP 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 – 18 เมษายน 2563
38,800
5,800
-
รับได้
12 – 18 ตุลาคม 2563
38,800
5,800
-
รับได้
17 – 23 ตุลาคม 2563
38,800
5,800
-
รับได้
18– 24 ตุลาคม 2563
38,800
5,800
-
รับได้
05 – 11 ธันวาคม 2563
38,800
5,800
-
รับได้
07 – 13 ธันวาคม 2563
38,800
5,800
-
รับได้
12 – 18 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12 – 18 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
17 – 23 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
18– 24 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
05 – 11 ธันวาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
07 – 13 ธันวาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง