BEAUTIFUL 3 มณฑล โหลวผิง ซิงยี่ ปาหม่า ผู่เจ่อเฮย 9วัน

39,900 บาท

ทุ่งดอกมัสตาร์ดสีทอง หมู่บ้านอายุยืน ตามรอยซีรี่ย์ดัง สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ น้ำตกเก้ามังกร ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ท่องเที่ยว 3 มณฑล กุ้ยโจว กว่างสี  ยูนนาน

  • น้ำตกเก้ามังกร เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติ อลังการกว่า 10 ชั้น
  • ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด กว้างสุดสายตา 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น
  • เขาหมื่นยอด ชมความงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ กว่า 192 ลูก
  • เมืองปาหม่า หมู่บ้านที่อายุยืนที่สุดในจีน
  • ชม ถ้ำคริสตัล  ที่สวยงามที่สุดในปาหม่า
  • ตามรอยซีรี่ย์ดัง สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่
  • ชม อุทยานผู่เจ๋อเฮย  อู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ ของยูนนาน
  • ชม ซากุระบานสะพรั่ง  ที่เขาหยวนทง อันสวยงามและใหญ่ที่สุดในจีน
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
39,900
6,800
-
รับได้
22 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2563
39,900
6,800
-
Sold Out
29 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
21 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
22 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
Sold Out
29 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง