โปรโมชั่น ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 4 วัน 3คืน

เริ่ม 24,800 บาท

บินตรงจางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 อุทยานเทีนเหมินซาน เทียนจื่อซาน ชมสะพานแก้วที่ยาวสุดในจีน ไม่ลงร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – ธันวาคม 2562

« ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง  อายุมากกว่า 400ปี

« ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน   ชมประตูสวรรค์   สัมผัสระเบียงกระจก

« ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย  ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน

« เที่ยวอุทยานจางเจียเจี้ย  ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน  ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง 

« พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  รถ วีไอพี 22 ที่นั่ง  !!!

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง