ทัวร์จีน เฉินตู ปี้เผิงโกว ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6วัน 5คืน

33,800 บาท

สัมผัสความงาม 3 อุทยาน "อุทยานปี้เผิงโกว" "อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน” และ“อุทยานซงผิงโกว”งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง

10-15 ,13-18, 17-22 , 23-29 ตุลาคม  2561  

20-25 ตุลาคม 2561 (วันหยุดปิยมหาราช )

  • ชมอุทยาน “ปี้เผิงโกว” 1 ใน 6 อุทยานสุดสวยในเขตหมี่ญ่าโหลว
  • อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ “ต๋ากู่ปิงชวน ” งดงามไม่แพ้อุทยานใดใดบนพื้นพิภพ
  • ชม“อุทยานซงผิงโกว” สวรรค์บนดิน งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว
  • ชม โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN การแสดง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่นั่งVIP)
  • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้าสัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน
  • ช้อปปิ้ง ถนนจินหลี่ ถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
  • สายการบินไทย TG

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง