หนานหนิง ปาหม่า ถ้ำคริสตัล น้ำตกเต๋อเทียน 6วัน

33,800บาท

ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์   ถ้ำคริสตัล 1 ในสุดยอดถ้ำแดนมังกร หมู่บ้านคนอายุยืน อลังการน้ำตกสองประเทศ ล่องเรือไม้ไผ่หมิงสื่อ

ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6วัน สายการบิน CZ

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า  6วัน5คืน

ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์   ถ้ำคริสตัล 1 ในสุดยอดถ้ำแดนมังกร

หมู่บ้านคนอายุยืน อลังการน้ำตกสองประเทศ ล่องเรือไม้ไผ่หมิงสื่อ

ชมถ้ำคริสตัน ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่มีสีขาวเหมือนหิมะและสวยงาม

พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน เป็นที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืน

ถ้ำหน้าต่างสวรรค์หรือถ้ำร้อยนก  ล่องเรือชมน้ำตกเต๋อเทียน

 

 

 

 

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
8 มีนาคม 2567 - 13 มีนาคม 2567
33,800 บาท
6,800 บาท
33,800 บาท
เต็ม
3 เมษายน 2567 - 8 เมษายน 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
เต็ม
12 เมษายน 2567 - 17 เมษายน 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
เต็ม
22 พฤษภาคม 2567 - 27 พฤษภาคม 2567
33,800 บาท
6,800 บาท
33,800 บาท
รับได้
8 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
33800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
33800 บาท
สถานะ
เต็ม
3 เม.ย. 2567 - 8 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
34800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34800 บาท
สถานะ
เต็ม
12 เม.ย. 2567 - 17 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
34800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34800 บาท
สถานะ
เต็ม
22 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
33800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
33800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง