ทัวร์อู่ฮั่น อุทยานเสินหนงเจี้ย อี๋ชาง 6วัน 5คืน

32,800 บาท

เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย” อลังการเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง พักโรงแรมดี และ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 14-19 กันยายน / 12-17 ตุลาคม 2561 

  • ล่องเรือเพื่อชมความงามของ “ซีหลิงเสีย”
  • ชม อุทยานเสินหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ
  • ล่องเรือ ผ่านชม เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง