ทัวร์ฉงชิ่ง อี๋ชาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 6วัน 5คืน

29,900 บาท

เรือสำราญ New Century Diamond ระดับ 5 ดาว (ทวนกระแสน้ำ)

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง