ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5วัน 4คืน

โปรดสอบถาม

เมืองอู่หลง "หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์" เมืองต้าจู๋ "ผาหินแกะสลักเป่ยซาน" นั่งเรือล่องแม่น้ำแยงซี ชมโชว์ Impression Wulong

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : กันยายน-เมษายน ของทุกปี

ผาหินแกะสลักเป่ยซาน และ เขาหินแกะสลักเป่าติ่งซาน เมืองต้าจู๋
เมืองอู่หลง หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ ณ อุทยานเทียนเซิงซานเฉียว พร้อมระเบียงกระจก
นั่งเรือล่องแม่น้ำแยงซี ชมทิวทัศน์นครฉงชิ่งยามค่ำคืน
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พิเศษชมโชว์ Impression Wulong
โดยสายการบินไทยสไมล์บินตรงลงฉงชิ่ง พักโรงแรมระดับ 5ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง