ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฉางซา 7วัน 6คืน

โปรดสอบถาม

อู่หลง "หลุมฟ้าสะพานสวรรค์" เฟิ่งหวง "นั่งเรือแจวล่องแม่น้ำถัว" จางเจียเจี้ย "ประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน"

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง