ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4วัน 3คืน

11,899 บาท

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว “แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวสุดในจีน และ เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์"

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2561
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
วันที่ 06-09 / 13-16 / 20-23 กันยายน 2561
วันที่ 27-30 ตุลาคม 2561
วันที่ 08-11 / 15-18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง