NewYear ฮาร์บิ้น ทะเลสาบจิ้งป๋อหู หมู่บ้านหิมะแรก สกีรีสอร์ทยาปูลี่

49,800บาท

ดินแดนเยือกแข็ง มอสโควแห่งตะวันออก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ชมหมู่บ้านหิมะแรกงดงามราวเทพนิยาย สนุกสนานสกีรีสอร์ท

รายละเอียดทัวร์จีน

ดินแดนเยือกแข็ง มอสโควแห่งตะวันออก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

ชมหมู่บ้านหิมะแรกงดงามราวเทพนิยาย สนุกสนานสกีรีสอร์ท

>อุทยานภูมิศาสตร์จิ้งป๋อหู

>ชมน้ำตกเตี้ยวสุ่โหลว ที่ได้รับสมญานามว่า”น้ำตกไนแองการ่าของจีน”

>ชมระเบียงภาพเขียนสีเงิน 10 ลี้ ชมความมหัศจรรย์ของหิมะและน้ำแข็ง

>ชมถนนเสวี่ยยุ่น  เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้ามาจากภูเขา

>ชมบ้านในฝันที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวสวยงาม ป่าสน ไม้เมเบิ้ล

>ชมวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบน แม่น้ำซงฮวา

>ชมอนุสาวรีย์ฝั่งหงเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
28-12-2023
49,800
7,800
49,800
รับได้
06-01-2024
48,800
7,800
48,800
รับได้
13-01-2024
48,800
7,800
48,800
รับได้
28-12-2023
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้
06-01-2024
ผู้ใหญ่
48,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
48,800
สถานะ
รับได้
13-01-2024
ผู้ใหญ่
48,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
48,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง