ทัวร์ฉางชุน จี๋หลิน ฉางไป๋ซาน ฮาร์บิ้น สกีรีสอร์ทยาปูลี่ 12วัน

โปรดสอบถาม

ดินแดนเยือกแข็ง ฮาร์บิ้น มอสโควแห่งตะวันออก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว ยิ่งใหญ่ระดับโลก

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จี๋หลิน ฉางไป๋ซาน ฮาร์บิ้น 12วัน 11คืน

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง