ทัวร์ซัวเถา แต้จิ๋ว วัดไคหยวน เกาะหม่าสือ เฮียงบู่ซัว 5วัน 4คืน

โปรดสอบถาม

"แต้จิ๋ว" นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไคหยวน และ นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่เฮียงบู่ซัว

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง