ทัวร์ซากุระอู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ้ง 6วัน 5คืน

35,800 บาท

เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย” “เขาบู๊ตึ๊ง” ดินแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่

รายละเอียดทัวร์จีน

พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง สะดวกไม่แพ้ชินกังเซน

« เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย”

« ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน เทพเจ้าแห่งกสิกร

« นมัสการเขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง

« ชมเมืองอู่ฮั่น นครเอกมณฑลหูเป่ย ซากุระ ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก

« เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

« พิเศษ พัก 5 ดาวทุกคืน

« พิเศษ เปลี่ยนบรรยากาศนอนบนเขาบู๊ตึ้ง 1 คืน

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง