ทัวร์ซากุระอู่ฮั่น บู๊ตึ้ง เสินหนงเจี้ย 5วัน4คืน

36,800 บาท

เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย”“เขาบู๊ตึ๊ง” ดินแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ ทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางมรดกโลก พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง  12 – 16 เมษายน 2562 

  • เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย”
  • ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน เทพเจ้าแห่งกสิกร
  • นมัสการเขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง
  • ชมเมืองอู่ฮั่น นครเอกมณฑลหูเป่ย ถนนคนเดินเจียงฮั่น
  • ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง
  • สายการบิน FD

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง