ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ คาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 7วัน5คืน SC

39,900 บาท

ทุ่งลาเวนเดอร์ใหญ่สุดในจีน ทุ่งหญ้าคาลาจวิ้น แกรนด์แคนยอนขุยถุน ทะเลสาบงามไซลีมู เที่ยวได้ทุกฤดู ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ชม แกรนด์แคนยอนขุยถุน
  • ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”
  • ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม
  • ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี
  • พักโรงแรม 4 หรือ 5 ดาว
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
30 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2563
39,900
5,800
-
รับได้
6 – 11 มิถุนายน 2563
39,900
5,800
-
รับได้
13-18 มิถุนายน 2563
39,900
5,800
-
รับได้
20-25 มิถุนายน 2563
39,900
5,800
-
รับได้
27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563
39,900
5,800
-
รับได้
30 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
6 – 11 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
13-18 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20-25 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง