ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ คาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 7วัน5คืน SC

39,900 บาท

ทุ่งลาเวนเดอร์ใหญ่สุดในจีน ทุ่งหญ้าคาลาจวิ้น แกรนด์แคนยอนขุยถุน ทะเลสาบงามไซลีมู เที่ยวได้ทุกฤดู ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ชม แกรนด์แคนยอนขุยถุน
  • ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”
  • ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม
  • ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี
  • พักโรงแรม 4 หรือ 5 ดาว
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง