ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ขุยถุน อี้หนิง เท่อเค่อซือ 7วัน6คืน TG

โปรดสอบถาม

แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ทะเลสาบงามไซลีมู ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น บินสบาย ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ชม แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ
  • ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”
  • ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม
  • ชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang  ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี
  • ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง