ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ขุยถุน อี้หนิง เท่อเค่อซือ 7วัน6คืน TG

58,800 บาท

แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ทะเลสาบงามไซลีมู ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น บินสบาย ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ชม แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ
  • ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”
  • ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม
  • ชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang  ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี
  • ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
31 พฤษภาคม – 06 มิถุนายน 2563
58,800
7,800
-
รับได้
07 – 13 มิถุนายน 2563
58,800
7,800
-
รับได้
14 – 20 มิถุนายน 2563
58,800
7,800
-
รับได้
21-27 มิถุนายน 2563
58,800
7,800
-
รับได้
28 มิถุนายน – 04 มิถุนายน 2563
58,800
7,800
-
รับได้
31 พฤษภาคม – 06 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
58,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
07 – 13 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
58,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
14 – 20 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
58,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
21-27 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
58,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
28 มิถุนายน – 04 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
58,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง