ทัวร์ซินเจียงกลาง อูหลู่มู่ฉี อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 7วัน6คืน

49,900 บาท

สัมผัสความตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ ไม่ลงร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย บินภายใน 1 เที่ยว ลิ้มลองบุฟเฟ่ต์สุดหรู พักโรงแรม 4-5 ดาว

อูหลู่มู่ฉี หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 7วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง

16-22 มิถุนายน 2562 

  • ชม แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ หรือที่รู้จักในฐานะภูเขาสีแดง เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี
  • ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”
  • ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม
  • ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื้นอี้หนิง นั่งรถม้า ชมการร้องเพลงและเต้นรำแบบพื้นบ้าน ชิมไอศกรีม ที่อร่อยของที่นี้
  • ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี
  • พักโรงแรม 4 หรือ 5 ดาว

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง