ทัวร์ซินเจียงกลาง อูหลู่มู่ฉี หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 8วัน6คืน

49,900 บาท

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

เดินทาง 20 – 27 กรกฎาคม / 10-17 สิงหาคม 2561

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง