ทัวร์ซินเจียง เฉินตู อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี 10วัน9คืน

โปรดสอบถาม

ซินเจียงแอ่งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ดินแดนบริสุทธิ์ สวรรค์เมืองมนุษย์ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขา

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง