ทัวร์ซีอาน เทียนสุ่ย หลันโจว จางเย่ ตุนหวง 8วัน 7คืน

โปรดสอบถาม

จางเย่ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน และ ถ้าโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง