ทัวร์ซีอาน หูโข่ว ปอลั่งกู่ หัวซาน 5วัน4คืน

37,800 บาท

ชมน้ำตกหูโข่ว สะดือแม่น้ำเหลือง แกรนด์แคนยอนจี้เปียน อุทยานเขาหัวซาน ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง      

18 – 22 มีนาคม 2563
2 – 6 เมษายน 2563
2 – 6 พฤษภาคม 2563

  • อลังการน้ำตกหูโข่ว
  • ชมเขาหัวซาน ดินแดนสูงสะท้านแห่งแผ่นดินจีน
  • ชมความงดงามอันน่าทึ่งของ แนวหินจี้เปียน
  • ทัวร์ท่องเที่ยว  ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • ช้อปปิ้งที่ถนนมุสลิม
  • สายการบิน บินไทยแอร์เอเชีย  ( FD )
  • บนเครื่องมี อาหารเสริฟ ทั้งไปและกลับ + พร้อมน้ำหนัก ท่านละ 20 กก.

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง