ทัวร์ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ อุทยานป่าหิน 5วัน 3คืน

18,800 บาท

ท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน ดินแดนชนเผ่าหลากอารยธรรม ดินสีแดงตงชวนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ ขึ้นภูเขาเจี้ยวจือ ชมอุทยานป่าหิน

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง          

19-24 ตุลาคม 2561

2-6 พฤศจิกายน / 16-20 พฤศจิกายน

30 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม / 6-10 ธันวาคม

28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62

 

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง