ทัวร์ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ อุทยานป่าหิน เขาซีซาน5วัน3คืน

18,800 บาท

มณฑลยูนนานดินแดนชนเผ่าหลากอารยธรรม ดินสีแดงตงชวนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ ขึ้นภูเขาหิมะเจี้ยวจือ ชมอุทยานป่าหิน ขึ้นเขาซีซาน

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง
2-6 พฤศจิกายน / 21-25 พฤศจิกายน 2561
1-5 ธันวาคม / 6-10 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม / 28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62

 

แผ่นดินสีแดงตงชวน  เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนและนาขั้นบันไดที่กว้างสุดสายตา เป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปจีนและชาวต่างชาติ ต่างยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดอีกแห่งของประเทศจีน

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม มีหิมะปกคลุมทั้งภูเขา

อุทยานป่าหิน ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ชมหินรูปต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 200-300 ล้านปี และนับได้ว่าเป็น  “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ เมื่อเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้นจึงกลายเป็น “ ป่าหิน ” เส้นทางที่ดูวนเวียน และเร้นลับประดุจเขาวงกตที่ดูราวไม่สิ้นสุด ชวนให้น่าติดตามชมยิ่งนัก

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง