ทัวร์ต้าเหลียน กำแพงเมืองจีนหู่ซาน ฉางไป๋ซาน หาดหญ้าแดง 7วัน 6คืน

38,800 บาท

อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน “แหล่งมรดกโลกและท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน” ทะเลสาบเทียนฉือ “สระแห่งฟ้าบนยอดเขาฉางไป๋ซาน”

รายละเอียดทัวร์จีน

กำแพงเมืองจีนหู่ซาน กำแพงเมืองจีนที่ตั้งอยู่บนเขาหู่ซาน ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนจีนและเกาหลีเหนือ เป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงเมืองจีน
อุทยานแห่งชาติฉางไป๋ซาน แหล่งมรดกโลกและท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ตั้งอยู่บนรอยต่อของเขตมณฑลจี๋หลิน กับมณฑลเรียวกัง ของประเทศเกาหลีเหนือ
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก กับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง
หาดหญ้าแดง ชายทะเลโป๋ไห่ติดชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ บริเวณชายหาดมีต้นหญ้า Goose Food Family สีฉูดฉาดของหาดสีแดงเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่าย

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง