ทัวร์ทิเบต พระราชวังโปตาลา เฉินตู ลาซา ซีหนิง 7วัน 6คืน

โปรดสอบถาม

นั่งรถไฟ ลาซา-ซีหนิง "ทางรถไฟสูงที่สุดในโลก" พระราชวังโปตาลา และ ทะเลสาบยัมดก 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : เมษายน-ตุลาคม ของทุกปี

นั่งรถไฟ ลาซา-ซีหนิง ทางรถไฟสูงที่สุดในโลก
วัดโปตาลา หรือ พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่13
ทะเลสาบยัมดก 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต พื้นผิวน้ำมีสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ทอดตัวอย่างสงบอยู่ในวงล้อมของขุนเขาหิมาลัยด้านเหนือ ณ ระดับความสูง 4,441 เมตร

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง