ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5วัน 3คืน

26,900 บาท

เยือนนครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน "ตามรอยหนัง THE GREAT WALL 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก"

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง