ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน

โปรดสอบถาม

รถไฟสาย Trans-Mongolia จากสถานีรถไฟในกรุงปักกิ่ง ผ่านเส้นทางสวยงามสู่ เมืองอูลันบาดอร์ ประเทศมองโกเลีย

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน
เริ่มเดินทางจาก จุดตั้งต้น กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่านเข้ายังประเทศมองโกเลีย อูลันบาตอร์
ต่อถึงประเศรัสเซีย ไซบีเรีย เอียร์คุสต์ มอสโคว์

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง