ทัวร์ปักกิ่ง THE GREAT WALL กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน

26,800 บาท

เยือนนครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง "ตามรอยหนัง THE GREAT WALL 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก"

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง  19-23 ตุลาคม / 21-25 พฤศจิกายน 2561

  • เยือนนครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น
  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่
  • พระราชวังต้องห้าม พระราชวังที่มีห้องกว่า 9,999ห้อง
  • หอฟ้าเทียนถาน ที่บวงสรวงเทวดาฟ้าดินของฮ่องเต้สมัยโบราณ
  • พระราชวังฤดูร้อน ตามรอยพระนางซูสีไทเฮา
  • วัดลามะหย่งเหอกง นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ สูง 23 เมตร
  • ชมกายกรรมปักกิ่งอันเลื่องลือ
  • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อเป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง สุกี้มองโกล อาหารกวางตุ้ง

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง