ทัวร์มองโกเลียใน โฮฮอท ออร์ดอส ดินแดนเจงกิสข่าน 6วัน5คืน

29,900 บาท

มองโกเลียใน ขี่อูฐท่องทะเลทรายคูบูฉี ชมสุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทราย พักกระโจมมองโกล ( เกอร์ ) 1 คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

สัมผัสดินแดนทุ่งหญ้า ทะเลทรายกว้างใหญ่ Inner Mongolia

  • ตะลุยเนินทรายเสี่ยงซาวาน ขี่อูฐท่องทะเลทรายคูบูฉี
  • ชมสุสานเจงกิสข่าน มหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทราย
  • สัมผัสวิถีชีวิตชาวทุ่งหญ้ามองโกล พักกระโจมมองโกล ( เกอร์ ) 1 คืน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง