ทัวร์มองโกเลียใน โฮฮอท ออร์ดอส ดินแดนเจงกิสข่าน 6วัน5คืน

29,900 บาท

มองโกเลียใน ขี่อูฐท่องทะเลทรายคูบูฉี ชมสุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทราย พักกระโจมมองโกล ( เกอร์ ) 1 คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

สัมผัสดินแดนทุ่งหญ้า ทะเลทรายกว้างใหญ่ Inner Mongolia

  • ตะลุยเนินทรายเสี่ยงซาวาน ขี่อูฐท่องทะเลทรายคูบูฉี
  • ชมสุสานเจงกิสข่าน มหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทราย
  • สัมผัสวิถีชีวิตชาวทุ่งหญ้ามองโกล พักกระโจมมองโกล ( เกอร์ ) 1 คืน
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563
28,800
2,500
-
รับได้
3 – 8 มิถุนายน 2563
29,900
2,500
-
รับได้
19 – 24 มิถุนายน 2563
29,900
2,500
-
รับได้
29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
28,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
3 – 8 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
19 – 24 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง