ทัวร์ปักกิ่ง ต้าถง มองโกเลียใน 7วัน 5คืน

โปรดสอบถาม

"สุสานเจงกิสข่าน" สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก "ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน" ทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียว

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง