มองโกเลียใน ซานซี ต้าถง โฮฮอต ออร์ดอส 8วัน 7คืน

49,900 บาท

พักโรงแรม 5 ดาว เปิดประสบการณ์นอนกระโจมมองโกล 1 คืน หลูหยาซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี พุทธศิลป์หยุนกัง ขี่ม้าทุ่งหญ้าฮุยเต้งซีเร่ สุสานหวังเจาจวิน ขี่อูฐทะเลทรายเสี่ยงซานวา สุสานเจงกีสข่าน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน พักโรงแรม 5 ดาว

เปิดประสบการณ์นอนกระโจมมองโกล 1 คืน

หลูหยาซาน  ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี  พุทธศิลป์หยุนกัง  ขี่ม้าทุ่งหญ้าฮุยเต้งซีเร่

สุสานหวังเจาจวิน  ขี่อูฐทะเลทรายเสี่ยงซานวา  สุสานเจงกีสข่าน

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 กรกฎาคม 2567 - 28 กรกฎาคม 2567
49,900 บาท
8,800 บาท
49,900 บาท
รับได้ 2 ที่สุดท้าย !
4 สิงหาคม 2567 - 11 สิงหาคม 2567
49,900 บาท
8,800 บาท
49,900 บาท
เต็ม
10 สิงหาคม 2567 - 17 สิงหาคม 2567
49,900 บาท
8,800 บาท
49,900 บาท
เต็ม
18 สิงหาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567
49,900 บาท
8,800 บาท
49,900 บาท
รับได้ 8 ที่สุดท้าย !
21 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้ 2 ที่สุดท้าย !
4 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
เต็ม
10 ส.ค. 2567 - 17 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
เต็ม
18 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้ 8 ที่สุดท้าย !

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง