ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน

33,500 บาท

เมืองมรดกโลกลี่เจียง แชงกรีล่า ดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว บินภายใน 1 เที่ยว

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง   20-25 ตุลาคม 2561 (วันหยุดปิยมหาราช)

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่
  • เมืองโบราณจงเตี้ยน และ เมืองโบราณซู่เหอ
  • ชม ทะเลสาบนาปาไห่ ทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก 
  • ชมอุทยานน้ำหยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
  • ชมวัดหยวนทงวัดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิง
  • โดยสายการบินไทย **บินภายใน 1 ขา** พัก โรงแรมระดับห้าดาว

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง