ล่องเรือมหาสมุทร Majestic Princess ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี 9วัน

77,800 บาท

ล่องเรือสำราญสุดหรู เที่ยว 3 ประเทศเต็มอิ่มจุใจ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี พักบนเรือ 5 คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
30 มี.ค – 7 เม.ย 2563
77,800
41,800
-
รับได้
30 มี.ค – 7 เม.ย 2563
ผู้ใหญ่
77,800
พักเดี่ยว
41,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง