ทัวร์ฉงชิ่ง อี๋ชาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5วัน 4คืน

34,800 บาท

ล่องเรือสำราญ YANGTZE GOLD CRUISES ระดับ 5 ดาว (ตามกระแสน้ำ)

รายละเอียดทัวร์จีน

ออกเดินทางวันอาทิตย์    17–21 พฤศจิกายน 2562
                               1–5 ธันวาคม   /   8–12 ธันวาคม 2562
                               22–26 ธันวาคม 2562

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง