ใหม่ล่าสุดล่องเรือสำราญ Century Glory ต้าจู๋ อู่หลง 7วัน 6คืน

42,800 บาท

ใหม่ล่าสุดเรือสำราญ Century Glory ระดับ 5 ดาว อุทยานบ่อหลุมฟ้า ผาหินแกะสลัก ลำธารนางฟ้า เขื่อนซานเสียต้าป้า

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 

16 – 22    พฤศจิกายน 2562

23 – 29    พฤศจิกายน 2562       

ล่องเรือสำราญ Century Glory ระดับ 5 ดาว

  • อุทยานบ่อหลุมฟ้า
  • ผาหินแกะสลัก
  • ลำธารนางฟ้า
  • เขื่อนซานเสียต้าป้า

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง