NEWล่องเรือCentury Glory แกรนด์แคนยอนเอินซือ 8วัน 7คืน

44,800 บาท

ล่องเรือสำราญ Century Glory ระดับ 5 ดาว แกรนด์แคนยอนเอินซือ ผาหินแกะสลัก ลำธารนางฟ้า เขื่อนซานเสียต้าป้า

รายละเอียดทัวร์จีน

ล่องเรือสำราญ แม่น้พแยงซีเกียง ลำใหม่ล่าสุด  Century Glory ระดับ 5 ดาว  8วัน

  • แกรนด์แคนยอน เมืองเอินซือ
  • ผาหินแกะสลัก ต้าจู๋
  • ลำธารนางฟ้า
  • เขื่อนซานเสียต้าป้า
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
19-26 มีนาคม 2563
44,800
12,800
-
รับได้
2-9 เมษายน 2563
44,800
12,800
-
รับได้
19-26 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
44,800
พักเดี่ยว
12,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
2-9 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
44,800
พักเดี่ยว
12,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง