NEWล่องเรือCentury Glory แกรนด์แคนยอนเอินซือ 8วัน 7คืน

44,800 บาท

ล่องเรือสำราญ Century Glory ระดับ 5 ดาว แกรนด์แคนยอนเอินซือ ผาหินแกะสลัก ลำธารนางฟ้า เขื่อนซานเสียต้าป้า

รายละเอียดทัวร์จีน

ล่องเรือสำราญ แม่น้พแยงซีเกียง ลำใหม่ล่าสุด  Century Glory ระดับ 5 ดาว  8วัน

  • แกรนด์แคนยอน เมืองเอินซือ
  • ผาหินแกะสลัก ต้าจู๋
  • ลำธารนางฟ้า
  • เขื่อนซานเสียต้าป้า

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง