ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า คุนหมิง 6วัน 5คืน

โปรดสอบถาม

เมืองเชียงรุ้ง เมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา "หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า" หมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อ และ แหล่งท่องเที่ยว 9จอม 12เชียง

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง