ทัวร์หนานชาง จิ่งเต๋อเจิ้น อู้หยวน เขาซันชิงซาน 6วัน 5คืน

โปรดสอบถาม

"เขาซันชิงซาน" ทัศนียภาพอันสวยงามผนวกกับหมู่ยอดเขารูปร่างสวยแปลกตาที่สูงเสียดฟ้า

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง