ทัวร์หนานหนิง ปาหม่า อลังการน้ำตกเต๋อเทียน 6วัน5คืน

29,900 บาท

อลังการน้ำตกสองประเทศ สมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" ดินแดนธรรมชาติบำบัด ลิ้มรสกับอาหารพื้นเมืองตามฤดูที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

รายละเอียดทัวร์จีน

อัศจรรย์น้ำตกสองดินแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ‘น้ำตกเต๋อเทียน’ ร่วมไขความลับของหมู่บ้านคนอายุยืนที่นับรวมอายุแล้วเกิน 1,000 ปี

  • ชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ ความงามของหินงอก หินย้อย
  • ชม โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา ตื่นตากับโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ชม น้ำตกเต๋อเทียน ล่องเรือชมน้ำตกสองชายแดน จีน-เวียดนาม
  • ชม วิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน จุดชมวิวระดับ AAAA
  • ชม การแสดงเผ่าน้อย การแสดงสุดน่ารักของเมืองหนานหนิง

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง